Jelenleg ide navigáltál: /

A www.coachalbum.hu edzőkereső portál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Különös figyelmet fordítunk a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. törvény (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről) és a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) fokozott betartására.

Tiszteletben tartjuk a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely ön által kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, önre vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Az ön által megadott adatok, úgymint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

Kijelentjük, hogy az adatbázisunkban meglévő adatokat (név, email cím, azonosító) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használjuk, e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adjuk át. Személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után vagy kérésére adatbázisunkból töröljük.

A nyilvántartásunkhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szolgáltatásaink igénybevételével hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Azok törlését, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, jogában áll bármikor kérvényeznie, annak sikertelensége esetén 30 napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

Kérésére az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, illetve azokat módosítjuk.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A birtokunkba jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett elvek szem előtt tartásával végezzük. Szolgáltatásaink igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

Az ön által megadott információkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, jogunkban áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal.

Biztosíthatjuk arról, hogy a birtokunkba jutott információk védelme iránt teljes mértékben elkötelezettek vagyunk. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információkat.

A Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért felelősséget nem vállalunk.

Partnereink

CoachAlbum.hu

Hogyan működik
Hírek
Regisztráció
Kapcsolat
Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Nyereményjáték szabályzat

Küldetésünk

Célunk, hogy sportágtól és helységtől függetlenül mindenki megtalálja a saját edzőjét, legyen szó akár gyermek vagy felnőtt, profi vagy amatőr, férfi vagy női sportokról.

Segítünk Neked is megtalálni a megfelelő partnert céljaid eléréséhez!

Elindultunk!
Gyere és regisztrálj Te is ha edző vagy, vagy edzőt, csapatot keresel!